Östergötlands Fornminnes- och Museiförening bildades redan 1864 och är därmed en av Sveriges äldsta fornminnesföreningar. Vi ger program och föreläsningar på flera platser i länet i ämnen som kulturhistoria, arkeologi och konst.

Tillsammans med Östergötlands länsmuseum ger vi ut en årsbok i ämnen som ovan. Vi arrangerar även en årlig resa till platser dit man vanligtvis inte kommer.

Under fliken ”Medlemskap” kan du läsa mer om vad du får som medlem och hur du går tillväga för att anmäla dig.

Klicka här för att prenumerera på föreningens nyhetsbrev!

VÅRPROGRAM 2017

25 januari 2017, kl. 18:00
Göta kanals tillkomst och betydelse - en lång historia
Reinhold Castensson, professor på Institutionen för Tema vid Linköpings universitet berättar om det europeiska kanalbyggandet och hur det påverkade tillkomsten av Göta kanal och den betydelse Göta kanals haft och har inte bara som transportled och teknikimportör, utan också som besöksmål för många. Han avlutar med att visa på några av de satsningar som nu görs för att Göta kanal ska bestå och fungera många år framöver.

9 mars 2017, kl. 18:00
Anton, Charles Emil och Henric - Egensinniga män övertygade om museers nödvändighet.
Stefan Hammenbeck, konstintendent och hedersdoktor vid Linköpings universitet berättar om museets donatorer genom tiderna. 

29 mars 2017, kl. 18:00
Min europeiska familj
Karin Bojs, författare, vetenskapsjournalist, hedersdoktor vid Stockholms universitet och vinnare av Augustpriset 2015 – föreläser om de senaste rönen inom historia, DNA- och släktforskning. Hon berättar med utgångspunkt från sina böcker, "Min europeiska familj – de senaste 54 000 åren" och nyutkomna "Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren". 
Mer information om Karin Bojs och hennes böcker hittar du här.

Vårresa - information om vårresan publiceras inom kort.