Östergötlands Fornminnes- och Museiförening bildades redan 1864 och är därmed en av Sveriges äldsta fornminnesföreningar. Vi ger program och föreläsningar på flera platser i länet i ämnen som kulturhistoria, arkeologi och konst.

Tillsammans med Östergötlands länsmuseum ger vi ut en årsbok i ämnen som ovan. Vi arrangerar även en årlig resa till platser dit man vanligtvis inte kommer.

Under fliken ”Medlemskap” kan du läsa mer om vad du får som medlem och hur du går tillväga för att anmäla dig.

VÅRPROGRAM 2016

28 januari 2016, kl. 18:00
Kök, källare och köksavfall
Ann-Charlott Feldt, arkeolog Östergötlands museum berättar om matlagning, matförvaring och matrester i den medeltida biskopsborgen och det kungliga slottet från 1150-talet och fram till 1700-talet, med utgångspunkt i fynd från arkeologiska undersökningar och biskop Brasks matsedlar.

5 mars 2016, kl. 13:00 - 15:00 
Östgötsk matkultur 
  • Markus Lindbers: Biskop Brasks måltider - svensk mat mellan medeltid och renässans 
  • Birgitta Elwing och Inga Wallenquist: Mat för livet. Från Broocman till Pluto, östgötska kokboksförfattare genom tiderna.
  • Stefan Hammenbeck: Årets bästa julklapp åt varje bildad husmoder - hur Hagdahls berömda Kok-konst gavs ut och marknadsfördes för 135 år sedan.
31 mars, kl. 18:00
Bord duka dig
Konstnären Margareta Hennix visar utställningen. 
I samarbete med Östergötlands museums vänner. 

27 april 2016, kl. 18.00 – 19.30
Judisk kultur i Norrköping
Peter Freudenthal och Ann-Charlotte Hertz visar bilder och berättar om den judiska församlingens historia och utveckling. Klicka här för mer information. 

21 maj 2016, bussresa
Cisterciensisk arkitektur i Östergötland 
Prof. Ann Catherine Bonnier Arvode: 6500 kr + moms medverkar som guide. Vi besöker bl. a. Heda, Alvastra, Örberga, Rogslösa och Vreta kloster. 
I samarbete med Domkyrkans vänner. 
Detaljerat program tillsammans med information om hur anmälan görs skickas ut senare, till våren.
21 maj 2016, bussresa
Cisterciensisk arkitektur i Östergötland 

Vårens resa går i Östergötland i medeltida klosterarkitekturs fotspår. Östergötland, ett av den tidiga medeltidens centralområden i Sverige, uppvisar rika och spännande lämningar av den cisterciensiska klosterkulturen, såväl i välbevarade kyrkor som i ruinområden. Vår ciceron under resan kommer att vara docent Ann Catherine Bonnier, Stockholms universitet, välkänd forskare och författare. Resan är ett samarrangemang med Linköpings Domkyrkas vänner och Folkuniversitetet. Vänligen notera att programmet är preliminärt. Vissa justeringar kan bli nödvändigt pga. eventuella förrättningar i kyrkorna.

Program
8.15 Avresa med buss (Vikingbuss AB, tel 013 14 15 16) från S:t Larsgatan 7 (mitt emot ”Miljonpalatset”), Linköping
9.15 Heda kyrka. Visning och kaffepaus, intag av medhavt kaffe
10.15 Avfärd från Heda kyrka
10.30 Alvastra klosterruin. Visning
11.30 Avfärd Alvastra klosterruin
Vi åker den vackra enkelriktade vägen över Omberg från Stocklycke mot Borghamn
12.00 Lunch, Borghamns vandrarhem och konferens (ingår i resans pris: varmrätt, sallad, bröd, kaffe och liten kaka)
13.15 Rogslösa kyrka. Visning
14.00 Örberga kyrka. Visning. Eftermiddagskaffe
15.45 Vreta klosters kyrka och klosterruin. Visning.
17.10 Avfärd Vreta kloster
17.30 Ankomst Linköping

I resans pris, 390 kr, ingår bussresa enligt programmet ovan, lunch på Borghamns vandrarhem och konferens, guidning av docent Ann Catherine Bonnier. Förmiddagskaffe ingår inte i priset; det rekommenderas att själv medtaga kaffekorg. 

Anmälan görs senast den 22 april  per mejl till gabriela.huk@ostergotlandsmuseum.se Anmälan kan tyvärr inte göras per telefon. Begränsat antal platser, först till kvar gäller. Vänligen notera att anmälan är bindande. 

Betalning skall vara Östergötlands fornminnes- och museiförening tillhanda senast 2016-04 29 på PlusGiro 33 14 55 – 6

Frågor om resans innehåll besvaras av Per-Eric Lindgren, tel 013 27 47 48, 0700 89 68 52 eller e-post: perlin15@gmail.com 

Lokal för föreläsningar: Wallenbergsalen, Östergötlands museum
Entré: Fri entré för föreningens medlemmar. Icke medlemmar 60 kronor.
Samarr: Östergötlands Fornminnes- och Museiförening, Östergötlands museum och Folkuniversitetet.
Välkomna!