Östergötlands Fornminnes- och Museiförening bildades redan 1864 och är därmed en av Sveriges äldsta fornminnesföreningar. Vi ger program och föreläsningar på flera platser i länet i ämnen som kulturhistoria, arkeologi och konst.

Tillsammans med Östergötlands länsmuseum ger vi ut en årsbok i ämnen som ovan. Vi arrangerar även en årlig resa till platser dit man vanligtvis inte kommer.

Under fliken ”Medlemskap” kan du läsa mer om vad du får som medlem och hur du går tillväga för att anmäla dig.

Klicka här för att prenumerera på föreningens nyhetsbrev!

HÖSTPROGRAM 2017

11 november 2017, kl. 13:00- 16:00 i Wallenbergssalen REFORMATIONSJUBILEET               

PROGRAM                                                                                                           13.00-13.05   Landshövding Elisabeth Nilsson hälsar välkommen

13.05-13.50   FD Göran Tagesson: Gravsed i förändring speglat i Domkyrkans kyrkogård mellan år 1100 och 1810

 13.50-14.35   Docent Anne Catherine Bonnier: Särskiljande drag hos nunne- och munkkloster med betoning på Östergötland

 14.35-14.55   Paus med enklare förfriskningar

 14.55-15.40   Docent Göran Söderström: Vadstena kloster under och efter reformationen

Jubileet arrangeras av DOMKYRKANS VÄNNER i samverkan med ÖSTERGÖTLANDS FORNMINNES- OCH MUSEIFÖRENING och FOLKUNIVERSITETET

Medlemmar i Domkyrkans vänner och Östergötlands fornminnes och museiförening har fritt inträde, övriga betalar 100 kr för hela seminariet.

Välkomna!